Творча виробнича діяльність

Творча виробнича діяльність визначається створенням оригінальної продукції в якості індивідуального виробу або одиничного зразка. У цьому виді діяльності в цілому на перше місце виступає індивідуальна форма роботи, навіть за умови колективного виконання. До творчого виробництва відносяться три види діяльності — наукова, технічна (проектна) і художня.

У зв’язку з потребами суспільства проектуються будівлі та споруди, продукція споживання і виробництва, засоби виробництва. Характер роботи відрізняється поєднанням індивідуальної та колективної праці. Обов’язкові процеси комплексної розробки враховують співпраця різних спеціальностей. Робочі місця обладнуються спеціальними установками для креслення і моделювання. Норма робочої площі — 4 … 6,4 м2 на співробітника.

Художня творчість як діяльність полягає у створенні творів мистецтв для суспільного споживання (театр, кіно, виставки та ін.) Або в домашньому побуті. Художнє виробництво поділяється за видами мистецтв, що мають свою специфіку (музика, живопис, скульптура, драма і т. Д.), При цьому відрізняють творчу діяльність як композиторську або виконавську. Але у всіх випадках цього виробництва особливо важлива роль особистості, індивідуальної майстерності і робота великого інтелектуального напруження. Умови праці художника (як творця в узагальненому розумінні) вельми специфічні і пов’язані з багатьма факторами «творчої атмосфери» народження задуму і його розвитку. Стадія реального втілення образу (створення продукту) в загальних рисах може бути відносно співвіднесена зі своїм робочим місцем і просторовими параметрами (робочий кабінет, студія, майстерня, сцена, арена і т. П.).
 
Тенденція розвитку всіх названих груп виробничої діяльності свідчить про їх зростаючому взаємному проникненні. Колишня цехова ізоляція ремісника зберігається тільки в художньому індивідуальній творчості, а в інших випадках виявляються комплексні зв’язки в структурі виробництва. Організаційно-управлінський фактор присутній у вигляді адміністративно-господарського підрозділу в будь-якому виробничому установі. Наукові та проектно-технічні підрозділи часто входять до складу промислових комплексів. Шириться впровадження та проектно-художніх, дизайнерських підрозділів у загальний виробничий потік. З іншого боку автономні наукові організації для підготовки та проведення досліджень включають в свій склад виробничі підрозділи (експериментальна майстерня, база, полігон і т. П.) .аренда Самоскидів в Москві.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.